top of page
  • Patrick Ellman

Tanums hällristningsområdet

Tanums hällristningsområde ligger söder om Tanumshede i Bohuslän, västra Götaland.

Hällristningsområdet består av tre (3) olika platser med hällristningar med utgångspunkt från Vitlycke museum.

Att ta sig till Vitlycke museum och hällristningsområdet.

Tanums hällristningsområde ligger som sagt söder om Tanumshede med utgångspunkt från Vitlycke museum.

Kommer du från Göteborg och kör E6:an norrut mot Oslo så tar det dig cirka 1 timma och 40 minuter att köra de 13 milen till hällristningsområdet och Vitlycke museum.

Kommer du från Norge och Oslo så tar det dig cirka 2 timmar att köra de 16 milen söder ut på E6:an.

Att göra vid Tanums hällristningsområde

Hällristningarna i Tanum har varit med UNESCO:s världsarvslista sedan 1994.

Världsarvet täcker in det som idag kallas Tanumsslätten och är 41km2.

Det finns fler än 600 hällar med hällristningar i området, vilket gör det till Europas största hällristningsområde.

Hällristningarna i Tanum är från år 1800–500 f.Kr. och då låg dessa vid vattenbrynet medans idag så har vattnet sjunkit undan och hällristningarna ligger omkring 25–30 meter ovanför vattenytan.

En bra utgångspunkt är att först börja vid Vitlycke museum som ligger närmast den största hällristningen och här i museet så finns det en utställning om våra förfäders föreställningsvärld och härifrån anordnas det guidningar, hällristningssafarin och andra aktiviteter. Det ä gratis entré för att besöka Vitlycke museum.

Läs mer om Vitlycke museum och dess öppettider på https://www.vitlyckemuseum.se

Innan du besöker hällristningar så tycker jag att det är intressant om du förs besöker den bronsåldersbyn som finns i anslutning till Vitlycke museum och här får du en uppfattning om hur det var att leva och bo under bronsåldern.

Gå gärna in i husen och känn av hur det var och följ gärna den trevliga promenad slinga som finns i skogen utanför bronåldersbyn för att få mer information ock kunskap.

Den jag kommer att fokusera på är den hällristningen som ligger 200 meter från Vitlycke museum och som heter Vitlycke hällristning och är Sveriges största hällristning.

Det finns över 500 olika bilder inhuggna i berget och alla är gjorde mellan 1700 till 300 f.Kr. och förutom den stora hällristningen så finns det fyra mindre hällar utmed en promenadstig på 500 meter.

Den mest kända hällristningen är ”brudparet” som då består av en man och en kvinna som står tätt tillsammans och troligtvis så föreställer den en kärleksakt mellan fruktbarhetsguden och en kvinna som skulle trygga fruktbarheten bland människor och djur, eller ett bröllop som man höll varje år för att locka till goda skördar och välmående boskap och liknande ceremonier har man funnit andra delar av världen.

Det finns ett flertal motiv på berghällen och flera av motiven kanske är en resa till dödsriket från den grekiska mytologin, ingen är säker men vad tycker du om vad motiven föreställer?

Om du tittar på den högra delen av berghällen så ser du att hällen klyvs av 70 stycken skålgropar. Kanske är raden en gräns mellan och bilderna runt skålarna kanske föreställer et strid om vart gränsen ska gå?

Några kilometer söder om Vitlycke så finner du aspebergetshällristning där tjurrusningen är den mest kända hällristningen och en solsymbol som bärs upp av två kvinnor.

Väster om Aspeberget ligger Litsleby hällristning och här kan du se det motiv som dominerar hällristningen och det är en 230 cm lång man med ett spjut.

De hällristningar som ingår i Tanums hällristningsområde är Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby.

Det finns en applikation som du kan ladda ner och då får du en digitalt guidad visning av de olika hällristningarna vilket kan vara bra att få en större inblick i motiven.

Det är svårt att få till bra bilder av hällristningarna så bästa tiden för att vara på plats för det är tidig morgon eller vid kvällstid.

Förklaring: en hällristning är symboler, figurer och avbildningar som är inhuggna i berghällar eller lösa klippblock under forntiden. Figurerna har som regel aldrig ristas in, utan snarare knackats eller huggits in i bergsytan med olika typer av knackstenar eller under järnåldern med skarpa huggjärn.

1 visning0 kommentarer

Comments


bottom of page