top of page
  • Patrick Ellman

Vittskövle slott

Vittskövle slott (Widtsköfle) är ett av Sveriges bäst bevarade renässansborgar och är Skånes största borgbyggnad med över 100 rum.

Att ta sig till Vittskövle slott

Vittskövle slott ligger cirka 14,5 km sydväst om Åhus och 3 mil norr om Kivik så är du i området så passa på att besök detta vackra slott.

Om Vittskövle slott

Det mycket vackra slottet uppfördes i mitten av 1500 talet av Jens Brahe.

Placeringen och utformningen av slottet avgjordes med försvarshänsyn och den fyrkantiga tegelborgen byggdes på pålar i sankmarken och försågs med kraftiga hörntorn och omgavs av djupa vallgravar.

Från tornen kunde man bestryka alla väggar med eld från kanonerna och än idag finns spår av strider och den skyttegång som löpte utmed takfoten.

Över borgporten så ser du en inskriftstavla med ätternas Brahes och Billes vapen.

Borgens läge i ett öppet och låglänt, tidigare mer sankt landskap är kännetecknande för de borgar som byggdes under 1500-talet.

Vittskövle slott har alla de karaktärsdrag som kännetecknar en renässansanläggning. Det kommer i uttryck i det röda tegelmurverket, den kringbyggda borggården med sitt trapptorn, de tegeltäckta branta taken, portgången och de två diagonalställda tornen i nordväst och sydost.

Tillsammans med den breda vallgraven, som ursprungligen var försedd med en uppfällbar vindbrygga, underströk karaktären av en försvarsborg.

Sedan år 1837 har godset varit släkten Stjernsswärds ägor och år 1915 bildades familjebolaget AB Widtsköfle. Godset har en markareal på ca 2800 hektar.

De byggnader som syns runt om slottet är ekonomibyggnader och dessa uppfördes i mitten av 1800-talet och uppförda i medeltidsstil.

Mot slottet leder långa alléer från olika håll.

Du kan tyvärr inte besöka slottet på insidan, utan du har bara tillträde till parkanläggningen som ligger runt om slottet.

Källor: länsstyrelsen i Skåne och slottsguiden.

Slottet är mycket vackert att besöka, trots att du bara kan se det från utsidan men man får en wow -känsla när man går omkring och beundrar slottet.

1 visning0 kommentarer

Comentarios


bottom of page