top of page
  • Patrick Ellman

Karolinermonumentet i Duved

Karolinermonumentet är en tio (10) meter hög granitsten i form av en Obelix, restes år 1892 till minne av de över 3000 män som i ett svårt vinterväder omkom under och efter Karl XII invasionsstyrkors reträtt från Norge år 1718-1719.

Att ta sig till Karlolinermonumentet

Karolinermonumentet ligger drygt 1 mil väster om Åre och det tar endast cirka 12 minuter att köra dit från Åre.

Om du vill åka kollektivt dit så är det möjligt men det innebär ett bussbyte i Duved och totalt tar resan cirka 40 minuter.

Monumentet ligger endast 1 mil väster om Åre.

Historia

Efter slaget vid Poltava år 1709 så förlorade Sverige stora landområden.

Sverige och Kung Karl XII bestämde sig då för att inta Norge och främst Trondheim för att få en bättre förhandling sits med den Dansk-norske kungen Fredrik IV.

1718 samlade den Svenska General Armfeldt en arme på omkring 10 000 man i Åredalen.

Man skulle inta Trondheim men på grund av Karl XII död vid Fredrikstens fästning så blev samtliga svenska trupper i Norge beordrade till ett återtåg till Sverige.

Återtåget slutade i katastrof då över 3000 man frös ihjäl på fjället då de överraskades av en svår snöstorm vid gränsen mellan Sverige och Norge och totalt dog den 3700 man under denna insats som avslutades 1719.Det tragiska var att 75 man dog när de återkom till Duved efter reträtten.

Att göra vid Karolinermonumentet

Monumentet ligger på en höjd inhägnat av 10 stycken kanoner av 1863 år modell.

Monumentet är omringat av 10 kanoner av 1863 år modell och kedjorna är skänkta av flottan.

När man står här uppe på höjden och blickar ut mot horisonten så kan man nästan föreställa sig att man ser ett hav av soldater och hästar i väntan på avmarsch mot den norska staden Trondheim.

Här samlades upp till 10 000 soldater i väntan på avmarsch mot Trondheim och vid återkomsten så saknades drygt 3700 man.

Nedanför kullen så finns det en mycket bra information skylt om hela händelseförloppet.

Nedanför kullen där monumentet står så finns det en mycket bra skylt om hela händelseförloppet.

Väl värt ett besök då det tillhör en del av Sveriges historia!

2 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page