top of page
  • Patrick Ellman

Onsala kyrka

Onsala kyrka är en historiskt intressant kyrka med en mycket rik interiör.

Kyrkans nuvarande utseende härrör från 1600 -och 1700-talet, men kyrkan är mycket äldre än så.

Murarna i långhusets västra del är rester av en medeltidskyrka och det sydvästra vapenhuset ska ha tillkommit vid medeltidens slut, alltså kring 1400-talet.

Onsala kurka med det ovala gravkoret till vänster.

Att ta sig till Onsala kyrka

Onsala kyrka ligger mitt i samhället Onsala i Halland och från Göteborg så tar det cirka 25 minuter att köra de drygt 4 milen söder ut på E6.an mot Malmö.

Ta av vid avfart 59 mot Onsala och kör på Onsalavägen tills du kommer fram till kyrkan som ligger till vänster vid rondellen.

Vill du åka kollektivt så är även det möjligt från Göteborg och det tar cirka 50 minuter från Göteborgs central.

Först tar du pendeltåget till Kungsbacka Station och därefter byter du till buss 731 mot Älskogsbräcka, du går av vid busshållplats Onsala kyrka.

Läs mer om aktuella avgångar och priser på https://www.vasttrafik.se.

Onsala ligger cirka 4 mil söder om Göteborg.

Om Onsala kyrka

Kyrkan nuvarande utseende härrör från 1600–1700-talen och renoverades år 1919.

Det första man lägger märke till när man kommer in i kyrkan är den fantastiska takmålningen.

Takmålningen är gjord under de första åren på 1700-talet av Sven Wernberg.

Takmålningen är indelad i tre fält i längdriktningen. Den översta delen är målad som en himmel med moln och änglar. Längst fram över altaret målades treenigheten. Och över orgeln en text omgiven av änglar.

I sidofälten finns stora ovala målningar med motiv ur bibeln med svensk natur i bakgrunden.

Målningarna i taket är mycket vacker och hela taket är som en berättelse.

Den mycket vackra och utsmyckade predikstolen har kommit till under olika sammanhang men den äldsta delen tillverkades på 1500-talet innan Halland blev svenskt och det är därför predikstolen är på den högra sidan i kyrkan, precis som i Danmark.

Lägg märke till att predikstolen står på höger sidan och inte på vänster sida som de brukar i Sverige. Detta beror på att kyrkan byggdes då Onsala tillhörde Danmark, där predikstolen ska vara på höger sida.

Altartavlan som står längst fram i kyrkan är en altaruppsats i barockstil och är gjord 1698 av Marcus Jäger.

Lägg märke till mittpartiet är en silverbelagd träskulptur av Jesus på korset och bakom den en målning av Jesus mor och lärjungen Johannes.

Hela altartavlan omramas av ett brett förgyllt ramverk.

Ängeln som hänger framför altaret är en ängel med en basun riktad mot församlingen och är en gåva från 1693.

Kyrkan är öppen för allmänheten mellan klockan 8–1530 på vardagar och mellan klockan 9-15:30 på helger.

3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page