top of page
  • Patrick Ellman

Sigurdsristningen

Sigurdristningen består av en stor runhäll på Ramuddsberget, en berghäll nära Sundbyholm strax utanför Eskilstuna i Södermanlands län.

Sigurdristningen kallas även för Nordens äldsta serieteckning.

Att ta sig till Sigurdsristningen

Sigurdsristningen ligger som sagt i närheten av Sundbyholm och tar du bil så tar det dig cirka 14 minuter att köra de 12 km från Eskilstuna till Sigurdsristningen.

Du kan ta bilen hela vägen fram trots att den anvisade parkeringen finns utefter väg D953, kör förbi den anvisade parkeringen och ta av mot höger och följ den slingriga vägen tills du kommer fram till platsen

Vill du åka kollektivt hit så är det möjligt med buss.

Buss resan med buss 9 tar cirka 22 minuter och du kliver av vid busshållplats Mora Vsk och därifrån har du en promenad på cirka 10 minuter.

Läs mer på Sörmlands trafikens hemsida för avgångar och priser https://www.sormlandstrafiken.se

Om Sigurdsristningen

Sigurdristningen är en sorts runsten, men den är ovanlig då den är huggen i en fast berghäll och den är över tusen (1000) år gammal.

Sigurdristningen kallas för nordens äldsta serietidning och runskriften berättar omen mäktig kvinna som hette Sigrid. Hon levde för cirka 1000 år sedan, under slutet av det vi kallar vikingatiden. Detta var en tid då samhället förändrades, många hade nu lämnat den gamla religionen, med sina många gudar och gudinnor, och blivit kristna. Samtidigt kom det nya lagar, släktskap och arv. En del motsatte sig förändringarna medan andra välkomnade eller till och med drev på denna utveckling. Sigrid var en sådan person.

Ristningen består av orm slingor, runor och ornamentik samt ett bildfält och i bildfältet kan man se flera händelser skildrade is agan om en man som hette Sigurd Fafnesbane.

Ristningen på bergshällen kan vara svårtolkad så här nedan har jag bifogat en bild från Södermanlands museum

Vad står det då på hällristningen?

” Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder Orms dotter, för själen Holmgers Sigröds fader hennes make.”

-Runorna berättar alltså att hon (Sigrid) gjorde (byggde) en bro på platsen. Detta ska inte förstås som att hon byggde den själv utan hon bestämde vart den skulle byggas och att hon betalde för den.

De fyra männen som nämns på ristningen är:

Alrik är Sigrids son

Orm är Sigrids far

Holmger är Sigrids man och bron byggdes troligtvis för hans minne dö han verkar vara död. På 1000-talet så var det vanligt att man byggde en bro för den dödes själ.

Sigröd var troligtvis Holmgers son, Sigrids styvson.

I anslutning till ristningen så finns det rester kvar från en bro.

4 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page