top of page
  • Patrick Ellman

Vaholms brohus

Vaholms brohus är en övertäckt bro går över ån Tidan i Skaraborgs län

Vaholms bro hus är troligen den enda av sitt slag i Sverige och när man ser den så går tankarna till de vackra broarna i Madison County med Clint Eastwood om du sett filmen.

Att ta sig till Vaholms brohus

Vaholms brohus går över ån Tidan i Vaholm i det lilla samhället Tidan i Västergötland mellan Vänern och Vättern i närheten av Mariestad.

Kommer du från Göteborg så tar det dig nästan 2,5 timmar att köra de drygt 18 milen hit.

Vaholms brohus ligger utmed väg 200, mittemot Olstorps festplats strax utanför Tidans samhälle

Om Vaholms brohus

Vaholms bro är enligt uppgift troligen byggd någon gång mellan 1830–1880-talet då den första gången fanns med på en karta* medan andra påstår att den är från 1700-talet och renoverades 1992 då den riskerades att rasa samman.

Vaholmsbro har alltid varit i privatägo då den förbundit gårdens marker på varsin sida av ån Tidan.

Vaholms brohus är en hängverksbro i två spann om totalt 34 meter med huvudreglar av rundtimmer.

Landfästena och bropelaren i mitten är byggda av hugen kallmurad sten sammanhållna med dragband av järn.

På huvudreglarna står längsgående spännstolar av trä som med smidda hängjärn bär upp brobanan. På huvudreglarna ligger också bjälkar som fungerar som upplag för brohuset och för körbanan i plank.

Själva huset är fristående och byggt på traditionellt sätt i en enkel stolpverks konstruktion.

Taket är uppbyggt av enkla takstolar på konsoler av naturvuxna ”knän” och täckt av spån. *

Varken huset eller bron var för sig är särskild märkvärdiga – men kombinationen tillsammans gör anläggningen unik i Sverige.

Täckta broas av det här slaget är sällsynt i Sverige men är mycket vanliga i USA och i Europa finns de bland annat i Tyskland och Schweiz.

*källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västergötlands museum

5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page